Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego: gitarmaniak.pl

Wstęp

Właścicielem sklepu internetowego gitarmaniak.pl jest firma Logicolor Multimedia, NIP: 751-169-85-83. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem portal@gitarmaniak.pl oraz numerem telefonu 724 604 195

§ 1: Definicje

 1. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – Każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, także Przedsiębiorca.
 3. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep – Sklep prowadzony przez sprzedawcę pod adresem: https://gitarmaniak.pl/
 5. Sprzedawca – Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o NIPie 751-169-85-83 wpisana do CEiDG
 6. Regulamin – Niniejszy regiulamin sklepu
 7. Treści cyfrowe (PDF) – Plik PDF umieszczony w sklepie, będący przedmiotem umowy sprzedaży
 8. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą- Umowy Sprzedaży Produktu lub wielu Produktów.

§ 2: Postanowienia wprowadzające

 1.  Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT 0% (przedsiębiorca korzysta ze zwolnienienia podmiotowego z VAT: art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) .
 2.  Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie oraz do przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji. Cena towaru, która obowiązuje klienta to cena widniejąca w chwili złożenia zamówienia. W przypadku promocji poniżej aktualnej ceny klient znajdzie najniższą cenę z ostatnich 30 dni.

§ 3: Składanie zamówienia

 1. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych treści cyfrowych ze sklepem internetowym.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 3. Potwierdzenie zamówienia wywołuje skutek obowiązku zapłaty za zamówienie.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 5. Zamówienia na treści cyfrowe oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są tylko poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

 1. Akceptowalne formy płatności zwykły przelew bankowy (wkrótce uruchomimy płatności online). W przypadku zwykłego przelewu bankowego realizacja zamówienia następuje dopiero po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie.
 2.  Zamówione materiały dostarczane są drogą elektroniczną.

§ 5: Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1.  Ponieważ zwrot materiałów PDF jest fizycznie niemożliwy to klient, akceptuje, że nie przysługuje on klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Jeśli natomiast produkt nie spełniłby oczekiwań klient, a ten zgłosił to w ciągu 14 dni od zakupu, to możliwe jest porozumienie stron na mocy którego zwrócimy pieniądze.

§ 6: Odpowiedzialność za wady

 1. Klientowi przysługuje prawo rękojmi jeśli plik jest uszkodzony albo brakuje części treści, lub otrzyma e-booka innego niż zamawiał.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o prawach konsumenta).

§ 7: Dane osobowe i pliki cookies

 1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe klienta, który wyraził wymaganą do realizacji zamówienia zgodę na ich przetwarzanie przetrzymywane są  w systemie sklepu przez okres utrzymywania na nim konta klienta. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej.
 2. Jeśli klient chce otrzymywać od nas jedynie niezapowiedziane wiadomości (newsletter) to musi wcześniej zasubskrybować newsletter oraz zgodnie z ustawą musi on wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowej oraz w celach marketingowych. Przy zgodzie na wysłanie informacji handlowych oraz w celach marketingowych w naszej bazie zachowany zostanie jedynie email. Adres e-mail zostanie zachowany do czasu rezygnacji z subskrypcji. Rezygnacji będzie można dokonać w każdym momencie na żądanie klienta poprzez kliknięcie opcji rezygnacji w przesyłanej wiadomości, lub wysłanie nam informacji o rezygnacji na adres sklep[at]gitarmaniak.pl
 3.  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 5, ust 1 Rozporządzenia RODO.  Zanim Powierzą nam Państwo jakiekolwiek dane osobowe prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności dostępną na stronie: Polityka Prywatności

§ 8: Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Data publikacji (10.05.2023)
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
Shopping Cart