Koło Kwintowe + skale modalne

Koło Kwintowe + skale modalne przedstawia diagram poniżej. Zasada koła kwintowego mówi iż zaczynając od tonacji C-dur, liczba krzyżyków przy kluczu zwiększa się o jeden co kwintę czystą, a liczba bemoli co kwartę (kwintę w dół). Skale modalne natomiast, powstają na kolejnych stopniach gamy. Czyli dla tonacji C:

I stopień – C jońska – C D E F G A H
II stopień – D dorycka – D E F G A H C
III stopień – E frygijska – E F G A H C D
IV stopień – F lidyjska – F G A H C D E
V stopień – G miksolidyska – G A H C D E F
VI stopień – A eolska – A H C D E F G
VII stopień – H lokrycka – H C D E F G A

Bardzo przydatną umiejętnością (szczególnie dla muzyków improwizujących) jest opanowanie poszczególnych modusów w stopniu pozwalającym na natychmiastowa orientację co do tonacji. Przykład Eb mol dorycki to tonacja Db dur.

Koło Kwintowe + skale modalne

Post Author: Gitarmaniak